Så hjälper vi er med sociala medier

Så hjälper vi er med sociala medier

 

Månadspaket

När ni vill öka er närvaro i digitala medier med ett långsiktigt perspektiv ska ni välja ett månadspaket.

 

Många av våra kunder har önskemål om att testa nya kanaler eller att komma igång med annonsering. Vi hjälper dem med stort som smått. I månadspaketet ingår allt från kontinuerligt strategiarbete och taktik till publiceringar och analys. Vi sätter ramarna tillsammans med er.

 

Kickstart

Under ett kvartal hjälper vi er att komma igång med sociala medier. Ni har som mål att sköta era sociala medier själva men vi hjälps åt att lägga strukturen och grunden.

 

Här ingår strategi, taktik och innehållskalender. Vi har även en workshop tillsammans, där ni lär er att hantera innehåll, publiceringar och planering på bästa sätt.

 

Nulägesanalys & strategi

En riktigt bra nulägesanalys lägger grunden för en framgångsrik närvaro i sociala medier.

 

Vi fördjupar oss i er bransch, era konkurrenter och i era styrkor och svagheter. Utifrån den kunskapen skapar vi sedan en strategi som går i linje med företagets mål och visioner.

 

Föreläsning / Workshop

Vi kommer till er och föreläser/workshoppar kring sociala medier.

 

Föreläsning passar bra för er som själva vill ta hand om era sociala medier, men som vill lära er mer eller sprida kunskapen till fler i företaget. Många företag passar på att ta det under en konferens eller ett kundevenemang då många är samlade.

Från 3 000 kr

Ni vill komma igång med sociala medier. Vi ser till att er företagssida på Facebook/Instagram är uppdaterad. Vi skapar en ministrategi och aktivitetsplan samt begränsat innehåll för en kanal alt. enbart kampanjer.

Från 5 250 kr

Ni vill öka er närvaro i sociala medier. Vi hjälper er att hantera 2-3 konton t.ex. Facebook, Instagram och LinkedIn eller enligt överenskommelse.

Från 9 000 kr

Ni vill utveckla verksamheten med sociala medier. Vi hjälper er med helheten utefter era önskemål. T.ex. genom filmproduktion, fotografering, text och publicering samt rådgivning, strategi och innehållskalender.

Efter första mötet skickar vi över ett förslag till er. Ett månadspaket innehåller alltid strategi, taktik och en innehållskalender.

 

Kontakta oss på hej@socialmediapartner.se så kommer vi över och berättar mer!

Så jobbar vi

Så jobbar vi

 

Första mötet

Vi träffas och sätter tillsammans målen för era sociala medier, för att se hur vi kan hjälpa er framöver.

 

Strategiworkshop

Vi lär känna ert företag på djupet, er företagskultur och era värderingar tillsammans med en nulägesanalys.

 

Uppstart

Vi skriver er strategi och anpassar den efter era affärsmål. Era kanaler ses över och uppdateras. Vi följer intressanta företag och personligheter som kan vara till nytta för ert företag.

 

Innehåll

Utefter strategin skapar vi en långsiktig innehållskalender som ger kontinuitet och väcker intresse hos era följare. Innehållet (text, foto/film, annonser mm) skapas av oss och/eller av er beroende på hur vårt samarbete ser ut. Vi fokuserar på innehåll som stärker relationen mellan er och era kunder.

 

Utvärdering

Vi utvärderar ständigt vad som fungerar och inte fungerar när det kommer till innehållet i era kanaler. Efter första kvartalet gör vi en ordentlig utvärdering mot de mål som sattes upp.