Roslagens Sparbank
Roslagens Sparbank är en närproducerad bank i Roslagens hjärta.

Markus Berglund, webbredaktör och kommunikatör på Roslagens Sparbank, berättar. 

 

Hej Markus! Varför började ni anlita Social Media Partner? 

– Vi kände ett behov att få ett lyft i våra sociala medier och ville inte fastna i en slentrian där vi bara gör inlägg av gammal vana, utan att det ger någon effekt.

 

På vilket sätt får ni hjälp med era sociala medier? 

Vi har fått hjälp med viss produktion av innehåll och finputsning av en del av det innehåll vi själva publicerar. De ger oss också återkoppling om hur vi systematiskt ska arbeta med att engagera flera i våra sociala kanaler. De bidrar också med nya tankar och kreativa idéer.

 

Hur upplever ni samarbetet med Social Media Partner? 

SMP är tillgängliga, flexibla och snabba med återkoppling, så det har varit väldigt smidigt att samarbeta.

 

Läs mer om Roslagens Sparbank